Đáp án bài C4 trang 78 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 78 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

Lời giải đáp án

- Các đinh gắn ở đầu các thanh rơi xuống không đồng thời.

- Hiện tượng này chứng tỏ các thang đồng, nhôm và thủy tinh dẫn nhiệt không giố

doctailieu.com
Tải về
Back to top