Đáp án bài C4 trang 70 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 70 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Giải thích tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần.

Lời giải đáp án

Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top