Giải bài C4 trang 56 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 56 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Chứng minh rằng quả cầu A đang chuyển động có khả năng thực hiện công.

Lời giải đáp án

Quả cầu đập vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động, như vậy quả cầu A có khả năng thực hiện công.

doctailieu.com
Tải về
Back to top