Giải bài C4 trang 53 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 53 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học.

Đề bài

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Đáp án lời giải

Công thực hiện của anh An và anh Dũng:  A₁ = 640 J; A₂ = 960 J

Công suất của anh An là: 

Công suất của anh Dũng là: 
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top