Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C4 trang 52 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C4 trang 52 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ...

Đề bài:

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a. Ròng rọc (1) ... có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) ... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Đáp án trả lời câu hỏi C4 trang 52 sgk Vật lí lớp 6

a. Ròng rọc (1) cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm: Tổng hợp đáp án giải bài tập sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 chi tiết nhất.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    12:08 PM
22/07/2018    12:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top