Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C4 trang 49 sgk Vật lí 6

Đáp án giải bài tập C4 trang 49 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Ví dụ về sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Đề bài:

Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Đáp án giải câu hỏi C4 SGK Vật lí lớp 6 trang 49

Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.

Đáp án bài C4 trang 49 sgk toán 6 tập 1

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm: Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí lớp 6 chi tiết nhất xem tại webssite doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    02:08 AM
22/07/2018    02:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top