Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C4 trang 35 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 35 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Từ các số liệu ở bảng 2, hãy tính tích UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo.

Đáp án bài C4 trang 35 sgk vật lý lớp 9

  • Với bóng đèn 1: UI = 6.0,82 = 4,92
  • Với bóng đèn 2: UI = 6.0,51 = 3,06

=>Bỏ qua sai số của các phép đo ta có tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    00:47 AM
25/07/2018    00:47 AM
Back to top