Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C4 trang 34 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C4 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lí 6.

Đề bài:

 Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Đáp án trả lời bài tập C4 trang 34 sgk Vật lí lớp 6

Học sinh thực hành trên lớp và so sánh kết quả với các bạn.

Đáp án bài C4 trang 34 sgk toán 6 tập 1

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    18:20 PM
19/07/2018    18:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top