Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C4 trang 22 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 22 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)... Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)................. làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)........Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)............ làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)..

Câu hỏi bài C4 trang 22 sgk toán 6 tập 1
Đáp án:

a) (1) - lực đẩy;                               (2) - lực ép;

b) (3) - lực kéo;                               (4) - lực kéo;

c) (5) - lực hút;

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    00:12 AM
17/07/2018    00:12 AM
Back to top