Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C4 trang 18 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C4 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

Đề bài:

Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Đáp án giải bài tập C4 trang 18 sgk Vật lí lớp 6

(2) 397g là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

--------------------------------------------------------------------

    Mời các bạn tham khảo thêm đáp án lý 6 bài C5 trang 18 sgk hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập Vật lí lớp 6 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    22:08 PM
15/07/2018    22:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top