Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 160 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C4 trang 160 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Trên hình 61.1 vẽ sơ đồ các bộ phận chính của một nhà máy nhiệt điện. Hãy cho biết năng lượng đã được đã được chuyển hóa từ dạng nào từ lò đốt than qua nồi hơi, trong tuabin và trong máy phát điện?

Câu hỏi bài C4 trang 160 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 160 sgk vật lý lớp 9

+ Lò đốt than: Hóa năng chuyển hóa  thành nhiệt năng.

+ Nồi hơi: Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng của hơi.

+ Tuabin: Cơ năng của hơi chuyển hóa thành động năng tuabin.

+ Máy phát điện: Cơ năng chuyển hóa thành điện năng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 160 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    18:36 PM
15/08/2018    18:36 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu