Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C4 trang 15 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 15 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.

  • Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt bình thường?
  • Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là   
  • Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Đoạn mạch mắc song song: U = U1 = U2

Đáp án bài C4 trang 15 sgk vật lý lớp 9

  • Hiệu điện thế của nguồn U = 220V. Hiệu điện thế định mức của đèn và quạt: U1 = U= 220V

=> Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

  • Sơ đồ mạch điện:

Đáp án bài C4 trang 15 sgk vật lý lớp 9

  • Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    16:02 PM
21/07/2018    16:02 PM
Back to top