Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C4 trang 147 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 147 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy nêu một số ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối.

Đáp án bài C4 trang 147 sgk vật lý lớp 9

Ánh sáng có vài trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây cối , ví dụ các cây cối thường ngã hoặc vươn ra chỗ có ánh sáng mặt trời.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài C4 trang 147 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    20:21 PM
12/08/2018    20:21 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu