Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C4 trang 145 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 145 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì ? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì ? Tại sao ?

Đáp án bài C4 trang 145 sgk vật lý lớp 9

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời. Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ.

doctailieu.com
Tải về
12/08/2018    10:14 AM
12/08/2018    10:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu