Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 134 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C4 trang 134 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Muốn có ảnh như ở C3, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ?

Hướng dẫn giải

Đối với thấu kính hội tụ, vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Đáp án bài C4 trang 134 sgk vật lý lớp 9

Muốn có ảnh như ở C3 ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 9: Đáp án bài C4 trang 134 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    10:23 AM
10/08/2018    10:23 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu