Giải bài C4 trang 127 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 127 SGK vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật. Sau đó, hãy chứng minh những nhận xét của em trong C1 là đúng.

Đáp án bài C4 trang 127 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 127 sgk vật lý lớp 9

Tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật là:

Đáp án bài C4 trang 127 sgk vật lý lớp 9 phần 1

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X