Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C4 trang 12 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C4 trang 12 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.

Câu hỏi bài C4 trang 12 sgk vật lý lớp 9

  • Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  • Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  • Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Đáp án bài C4 trang 12 sgk vật lý lớp 9

+ Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

+ Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    06:11 AM
21/07/2018    06:11 AM
Back to top