Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C4 trang 12 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C4 trang 12 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng (H.3.2). Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của từng bình chia độ này.

Câu hỏi bài C4 trang 12 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

  GHĐ ĐCNN Công dụng
Bình a 100 ml 2 ml Đo nhiệt độ không khí hàng ngày
Bình b 250 ml 50 ml Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
Bình c 300 ml 50 ml Đo thân nhiệt người hoặc con vật

Lưu ý: Nhiều bình chia độ dùng trong phòng thí nghiệm (ví dụ các bình chụp ở hình 3.2 SGK), vạch chia đầu tiên không nằm ở đáy bình, mà là vạch tại một thể tích ban đầu nào đó (chẳng hạn, binh a là vạch 10 ml).

 

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    16:06 PM
14/07/2018    16:06 PM
Back to top