Đáp án bài C3 trang 96 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 96 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học.

Lời giải đáp án

Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà và viên bi nóng lên.

doctailieu.com
Tải về
Back to top