Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C3 trang 80 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 80 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Đề bài

Tại sao biết được nước trong cốc đã nóng lên?

Lời giải đáp án

Nhờ quan sát số chỉ của nhiệt kế nhúng trong cốc mà ta biết nước nóng lên.

doctailieu.com
Tải về
Back to top