Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C3 trang 77 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 77 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB.

Lời giải đáp án

Các đinh rơi theo thứ tự a, b, c và d chứng tỏ nhiệt năng được truyền từ phần nóng hơn sang phần ít nóng hơn (từ A sang B).

doctailieu.com
Tải về
Back to top