Đáp án bài C3 trang 75 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 75 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?

Lời giải đáp án

Nhiệt năng của miếng đồng sẽ giảm và nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top