Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C3 trang 70 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 70 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Hãy giải thích vì sao?

Lời giải đáp án

Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vị ngọt.
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top