Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C3 trang 60 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 60 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.

Câu hỏi bài C3 trang 60 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Mô tả:

Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình chứa 1 chất lỏng khác nhau ( Rượu, Dầu, Nước) mỗi bình cắm 1 ống thủy tinh.

Cho 3 bình vào nước nóng ta thấy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi so với ban đầu. Bình cầu đựng Rượu có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, mực nước  trong ống thủy tinh đựng dầu giảm xuống. Còn bình cầu đựng nước có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên gấp đôi so với ban đầu.

=> Kết luận: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    04:16 AM
25/07/2018    04:16 AM
Back to top