Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C3 trang 59 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 59 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Chọn từ thích hợp:" nóng lên, lạnh đi, tăng, giảm "để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a)    Thể tích quả cầu (1)... khi quả cầu nóng lên.

b)    Thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu (2)... đi.

Đáp án:

a)    Thể tích quả cầu (1) tăng khi quả cầu nóng lên.

b)    Thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu (2) lạnh đi.

 

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    16:28 PM
24/07/2018    16:28 PM
Back to top