Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 52 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C3 trang 52 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : So sánh chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định ...

Đề bài:

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:

a. Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

b. Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động.

Câu hỏi bài C3 trang 52 sgk toán 6 tập 1

 

Đáp án trả lời câu hỏi C3 SGK Vật lí lớp 6 trang 52

a. Kéo vật trực tiếp và kéo vật bằng ròng rọc cố định đều dùng một lực như nhau nhưng khi kéo vật bằng ròng rọc cố định ta có thể đổi hướng của lực kéo được.

b. Kéo vật bằng ròng rọc động hoặc kéo trực tiếp vật không đổi hướng được lực kéo nhưng độ lớn của lực kéo bằng ròng rọc động nhỏ hơn lực kéo trực tiếp vật.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    10:08 AM
22/07/2018    10:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top