Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C3 trang 5 SGK Vật lí 9

Giải bài C3 trang 5 SGK Vật lí 9 - Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập C3 trang 5 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 9.

    Đọc Tài Liệu cung cấp chi tiết lời giải bài C3 trang 5 SGK Vật lí 9 giúp các em tham khảo và làm tốt bài tập cũng như so sánh đối chiếu kết quả với bài làm của mình.

Đề bài

Từ đồ thị hình 1.2, hãy xác định:

Câu hỏi bài C3 trang 5 sgk vật lý lớp 9

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V.

b) Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Đáp án bài C3 trang 5 sgk Vật lí lớp 9

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

b) Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị.

  • Từ M kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểm có giá trị nào thì đó chính là giá trị cường độ dòng điện cần xác định.
  • Từ M kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại điểm có giá trị nào thì đó chính là giá trị hiệu điện thế cần xác định.

>>Đáp án bài tiếp theoGiải bài C4 trang 5 SGK Vật lí 9

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    10:41 AM
20/07/2018    10:41 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top