Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 49 SGK Vật lí 6

Giải bài tập C3 trang 49 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống...

Đề bài:

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

- lớn hơn

- nhỏ hơn

- bằng

Muốn lực nâng vật (1) ... trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng (2) ... khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng của vật.

Đáp án câu hỏi C3 sgk Vật lí lớp 6

Muốn lực nâng vật (1) nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng (2) lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng của vật.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    00:08 AM
22/07/2018    00:08 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top