Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C3 trang 45 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Đáp án:

-    Người công nhân có thể dùng tấm ván để tạo mặt phẳng nghiêng và chuyển dễ dàng các thùng dầu nhớt nặng lên (xuống) xe

-    Người Ai Cập đã biết đắp những con đường dốc để di chuyển những khối đá lớn lên cao trong quá trình xây dựng kim tự tháp

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    14:06 PM
21/07/2018    14:06 PM
Back to top