Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C3 trang 42 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 42 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này.

Đáp án bài C3 trang 42 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Khó khăn trong cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng là lực kéo là ít nhất bằng trọng lượng của vật cho nên những vật có khối lượng lớn nhiều khi dùng sức người bình thường không kéo nổi vật

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    02:06 AM
21/07/2018    02:06 AM
Back to top