Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C3 trang 34 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 34 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:

  • Một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?
  • Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?

Đáp án bài C3 trang 34 sgk vật lý lớp 9

+ Bóng đèn lúc sáng mạnh hơn thì có công suất lớn hơn lúc sáng yếu.

+ Bếp điện được điều chỉnh lúc nóng ít hơn có công suất nhỏ hơn lúc nóng nhiều.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    22:39 PM
24/07/2018    22:39 PM
Back to top