Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn cách giải bài C3 trang 34 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 - Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

 Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1)…. Cho (2)…. tác dụng vào lò xo của lực kế, Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3)…, của lực cần đo.

- phương

- vạch 0

- lực cần đo

Đáp án giải câu hỏi C3 trang 34 sgk Vật lí lớp 6

(1) vạch 0;

(2) lực cần đo;

(3) phương

» Xem thêmGiải bài C4 trang 34 sgk Vật lí lớp 6

--------------------------------------------------------------------

    Truy cập kho tài liệu Giải Vật lí 6 để cập nhật thêm các đáp án bài tập sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6. Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    16:20 PM
19/07/2018    16:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top