Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C3 trang 29 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 29 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện, chẳng hạn vói hai điểm A và N của các biến trở ở hình 10.1a và b. Khi đó, nếu ta dịch chuyển con chạy hoặc quay tay C thì điện trở của mạch điện có thay đổi không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn:  Hướng dẫn giải bài C3 trang 29 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C3 trang 29 sgk vật lý lớp 9

Trong trường hợp này, nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay quay C thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở của biến trở. Vì vậy điện trở của mạch điện cũng sẽ thay đổi.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    00:07 AM
24/07/2018    00:07 AM
Back to top