Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 28 sgk Vật lí lớp 6

Xem cách làm và đáp án câu hỏi bài tập C3 trang 28 sách giáo khoa Vật lí 6: Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau

Đề bài:

Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để (1)........ với lực của lò xo. Lực này do (2)............ tác dụng lên quả nặng.

- Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3)....... Vậy phải có một (4)........ viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5)........ tác dụng lên viên phấn.

- lực hút

- Trái Đất

- cân bằng

- biến đổi

Đáp án bài tập C3 trang 28 sgk Vật lí lớp 6

(1) - cân bằng;                           (4) - lực hút;

(2) - Trái Đất;                             (5) - Trái Đất.

(3) - biến đổi;

>> Có thể bạn muốn xem tiếpGiải bài tập C4 trang 28 sgk Vật lí 6

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    16:16 PM
18/07/2018    16:16 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top