Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 25 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn cách giải câu hỏi bài tập C3 trang 25 sách giáo khoa Vật lí lớp 6: Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.

Đề bài:

Trong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1), đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa. Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.

Câu hỏi bài C3 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Đáp án bài tập C3 trang 25 sgk Vật lí lớp 6

Khi ta dùng tay đẩy xe cho ép lò xo lại thì ngay chỗ tiếp xúc giữa lò xo lá tròn và xe xuất hiện lực đàn hồi ngược lại với lực ép của xe nhưng có độ lớn bằng lực ép. Vậy khi ta buông tay ra chính lực đàn hồi đẩy xe chạy ngược chiều so với lực ép vào.

>> Tham khảo bài tập kế tiếpGiải bài C4 trang 25 sgk Vật lí 6

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    18:12 PM
17/07/2018    18:12 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top