Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Đáp án bài C3 trang 21 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 21 SGK Vật lý 6

Đề bài:

Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).

Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.

Câu hỏi bài C3 trang 21 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt, thì nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm. Ta nói nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    22:10 PM
16/07/2018    22:10 PM
Back to top