Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C3 trang 18 sgk Vật lí 6

Đáp án bài tập C3 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 6: Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống.

Đề bài:

Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

(1) ........... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Đáp án bài tập C3 sgk Vật lí lớp 6 trang 18

(1) 500g là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    20:08 PM
15/07/2018    20:08 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top