Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C3 trang 16 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 16 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách:

a) (1)........ vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) ............. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3).............. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)............ bằng thể tích của vật.


-    tràn ra

-    thả chìm

-    thả

-    dâng lên

Đáp án:

a.    (1) Thả chìm vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) dâng lên bằng thể tích của vật

b.    Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) thả chìm vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) tràn ra bằng thể tích của vật

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    08:08 AM
15/07/2018    08:08 AM
Back to top