Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài C3 trang 15 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 15 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc  song song là: Câu hỏi bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9

Từ đó suy ra:  Câu hỏi bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9 phần 1

Hướng dẫn giải

 

- Hệ thức định luật Ôm:  Hướng dẫn giải bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9

- Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: U = U1 = U2; I = I1 + I2

Đáp án bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9

+ Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và các điện trở là: Đáp án bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9

+ Mặt khác, mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song nên ta có: 

Đáp án bài C3 trang 15 sgk vật lý lớp 9 phần 1
 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    14:48 PM
21/07/2018    14:48 PM
Back to top