Đáp án bài C3 trang 145 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 145 SGK vật lý lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Nhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng xanh lục.

Đáp án bài C3 trang 145 sgk vật lý lớp 9

  • Dưới ánh sang xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục.
  • Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục. Vậy vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng màu xanh lục.
  • Dười ánh sáng xanh lục, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu xanh lục.
  • Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu trắng có màu xanh. Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X