Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C3 trang 140 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 140 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Em hãy dựa vào các kết quả quan sát được ở trên để nhận định sự đúng, sai của hai ý kiến sau:

  • Lăng kính đã nhuộm các màu khác nhau cho chùm sáng trắng.
  • Trong chùm sáng trắng có chứa sẵn các ánh sáng màu. Lăng kính chỉ có tác dụng tách các chùm sáng màu đó ra, cho mỗi chùm đi theo một phương vào mắt.

Đáp án bài C3 trang 140 sgk vật lý lớp 9

Bản thân lăng kính là một khối chất trong suốt không màu, nên nó không thể đóng vài trò như một tấm lọc màu được.

Nếu lăng kính có tác dụng nhuộm màu cho chùm tia sáng thì tại sao chỗ này chỉ nhuộm màu xanh, chỗ kia chỉ nhuộm màu đỏ ? Trong khi đó, các vùng mà các tia sáng đi qua trong lăng kính có tính chất hoàn toàn như nhàu.

Như vậy, chỉ có ý kiến b) là đúng.

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    08:47 AM
11/08/2018    08:47 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu