Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải bài C3 trang 134 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C3 trang 134 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ hơn vật ?

Đáp án bài C3 trang 134 sgk vật lý lớp 9

Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo, to hơn vật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài C3 trang 134 sách giáo khoa vật lý lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    08:17 AM
10/08/2018    08:17 AM
Back to top
Yêu cầu giải đề