Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài C3 trang 12 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài C3 trang 12 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: R = R1 + R2.  

Hướng dẫn giải

- Biểu thức định luật Ôm:  Hướng dẫn giải bài C3 trang 12 sgk vật lý lớp 9
 

- Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: U = U1 + U2; I = I1 = I2

Đáp án bài C3 trang 12 sgk vật lý lớp 9

Trong mạch nối tiếp ta có: U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2) (1)

Mặt khác: U = IRtđ  (2)

Từ (1) và (2) => IRtđ = I(R1 + R2) => R = R1 + R2.   

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    04:04 AM
21/07/2018    04:04 AM
Back to top