Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C3 trang 12 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C3 trang 12 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Ở nhà, nếu không có ca đong thì em có thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng ?

Đáp án:

Chai (hoặc lọ, ca, bình...) đã biết sẵn dung tích: chai côcacôla 1 lít, chai lavi (lavie) nửa lít hoặc 1 lít, xô 10 lít, thùng gánh nước 20 lít,...; bơm tiêm, xilanh,...

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    14:06 PM
14/07/2018    14:06 PM
Back to top