Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C2 trang 95 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 95 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải của hình dưới đây:

Bảng 27.2
 

Lời giải đáp án

- Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng đã chuyển hóa dần thành động năng. Khi con lắc chuyển động từ B đến C động năng đã chuyển hóa dần thành thế năng.

- Cơ năng của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng của miếng kim loại.

- Nhiệt năng của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành cơ năng của nút.

doctailieu.com
Tải về
Back to top