Giải bài C2 trang 77 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 77 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Đề bài c2 trang 77
 

Lời giải đáp án

Theo thứ tự từ A đến B: a, b, c, d và e.

doctailieu.com
Tải về
Back to top