Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C2 trang 75 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 75 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt.

Lời giải đáp án

Đặt miếng đồng lên nắp một nồi nước đang sôi, sau một thời gian, miếng đồng sẽ nóng lên.

doctailieu.com
Tải về
Back to top