Giải bài C2 trang 71 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C2 trang 71 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Nhiệt học.

Đề bài

Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao- nơ?

Lời giải đáp án

Các học sinh tương tự với những phân tử nước trong thí nghiệm của Brao- nơ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top