Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài C2 trang 59 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 59 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi như thế nào?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Thế năng của quả bóng ....(1).... dẩn, còn động năng của nó ....(2)....

Lời giải đáp án

Thế năng của quả bóng giảm dần, còn động năng của nó tăng dần.

doctailieu.com
Tải về
Back to top