Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C2 trang 58 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C2 trang 58 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại.

Đáp án:

Khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu nguội đi nên co lại (thể tích giảm) nên quả cầu nhỏ hơn lúc hơ nóng, do đó nó lọt qua đươc vòng kim loại.

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    14:28 PM
24/07/2018    14:28 PM
Back to top